Verkstadsplåtslageri

Vår verkstad är inrymd i ändamålsenliga lokaler och har en väl utrustad maskinpark som gör att vi har kapacitet för de flesta uppdrag inom verkstadsplåtslageri och legotillverkning i tunnplåt