Ventilationsteknisk service/OVK

Vår serviceavdelning arbetar med ventilationsteknisk service, luftinjusteringar, OVK-besiktningar samt med energioptimering.

Alla ventilationssystem behöver underhållas, detta för att garantera bästa driftsekonomi och lång livslängd. Vi arbetar med enkla upplägg av servicekontrakt där vi utför ett antal, oftast ett eller två, årliga servicebesök där vi går igenom styrfunktioner, städar ur aggregaten, kontrollerar att inneklimatet ör bra samt åtgärdar eventuella avvikelser. Alla servicebesök följs upp med en servicerapport.

Vid luftinjustering ställer vi in fläktar, spjäll, till- och frånluftsdon så att lokalerna förses med rätt luftflöde utifrån lokalernas användningsområde.

Enligt lag är fastighetsägare skyldiga att utföra Obligatorisk Ventilations Kontroll av sina ventilationssystem. Kontrollen ska utföras med 3 eller 6 års intervall beroende på typ av system. Besiktningen protokollförs och ska skickas in till Byggnadsnämnden.

Många fastigheter kan avsevärt sänka sin energiförbrukning med enkla medel som omjustering av temperaturer, flöden och drifttider. I en del fall kan också omfattande ombyggnationer av systemen betala sig.