Vårdboende på Ekerö

Vi har fått förtroendet att utföra ventilationsinstallationer vid nybyggnad av 63 vårdlägenheter
i Stenhamra på Ekerö utanför Stockholm.
Arbetena ska vara färdigställda våren 2017.
Beställare är Moelven Byggmodul AB.