Ulvsunda Stockholm

Vi kommer att utföra ventilationsinstallationer vid nybyggnad av kontor och personalutrymmen i Ulvsunda i Stockholm.
Beställare är Moelven ByggModul.
Arbetena beräknas vara färdiga under hösten 2013.