Trossen Örebro

Vi kommer att utföra ventilationsinstallationer vid nybyggnad av 50 st vårdlägenheter i Örebro.
Beställare är Moelven ByggModul och arbetena beräknas vara färdiga under våren 2013.