Stångberga

Vid nybyggnad av vårdboende Stångberga  kommer vi att utföra ventilationsinstallationer.
Beställare är Moelven ByggModul AB.
Arbetena startar under våren 2015 och beräknas vara klara under hösten 2015.