Stadsbiblioteket

Vi kommer att utföra ventilationsarbeten vid ombyggnad av
plan 4-5 på Stadsbiblioteket i Jönköping.
Vår beställare är Erlandssons Bygg.
Arbetet beräknas vara klart till sommaren 2019.