Söderby Park Salem

Vid nybyggnad av vårdboende i Söderby Park Salem kommer vi att utföra ventilationsinstallationer.
Beställare är Moelven ByggModul AB.
Arbetena startar på våren 2015 och beräknas vara klara under hösten 2015.