Rosenhuset

Ventilationsarbeten vid nattförskola för barn i Rosenhuset i Huskvarna.
Beställare är Bohag Bygg AB.