Optimera

Vi kommer att byta ventilationsaggregat i samband med byte från eluppvärmning till fjärrvärme.
Beställare är Kungsleden. Arbetet beräknas vara färdigställt i september.