Odd Fellow

Vi kommer att utföra nyinstallation av ventilation i kontor samt byte av befintligt aggregat i Odd Fellows lokaler i Jönköping.
Beställare är Fastighets AB Visingsborg.
Arbetena beräknas vara klara under sommaren 2014.