Nordic Wellnes

I Nordic Wellness träningslokaler i Huskvarna kommer vi att utföra
återställande luftbehandlingsinstallationer efter en brand i huset.
Arbetet beräknas vara klart sommaren 2018.