Kv Snickaren

Vid uppförande av ett nytt LSS boende i Nässjö
utför vi ventilationsinstallationer.
Vår beställare är Eriksson & Lönn Bygg.
Atbetet beräknas vara klart under 2020.