Kv Lappen

Vid ombyggnad av ett nytt huvudkontor för Ahlstrom-Munksjö
vid Munksjön i Jönköping kommer vi att utföra ventilationsarbeten.
Vår beställare är Pålssons Bygg.