Kv Gropen

Vi utför ventilationsinstallationer vid ombyggnad av kontor
åt Socialförvaltningen i Nässjö.
Beställare är SML
Arbetena beräknas vara klara under våren 2019.