Karlssons Salonger

Vi utför ventilationsarbeten för nytt kök till restaurang i bottenplan.
Byggherre är Corallen och beställare Bohag Bygg.
Arbetena pågår under sommaren och ska vara färdigställda i augusti.