Jysk Solåsen

Vi utför ventilationsarbeten vid ombyggnad av
Jysk butik på Solåsen i Jönköping.
Vår beställare är Pålssons Bygg.
Arbetet beräknas vara klart under våren 2020.