Hovslätts Ängar

Vid nybyggnation av 28 kedjehus i Hovslätt i Jönköping kommer vi att
utföra ventilationsinstallationer.
Beställare är Pålssons Bygg.
Arbetena beräknas vara klara i mars 2019.