Hemtjänsten Huskvarna

Vi utför ventilationsarbeten vid ombyggnad av nya lokaler
åt hemtjänsten i Rosenhuset i Huskvarna.
Vår beställare är Bohag Bygg.