Fsk Vikaren

Jönköpings Kommun uppför nybyggnad av Förskola Vikaren i
området Kungsängen i Jönköping.
Där kommer vi att utföra ventilationsinstallationer.
Vår beställare är Serneke Bygg.
Förskolan ska stå klar under 2019.