Fsk Helianthus

Vid uppförande av Förskola Helianthus i Vagnhärad ska vi
utföra ventilationsinstallationer
Beställare är Moelven ByggModul AB.
Arbetena beräknas vara klara under våren 2019.