Förskola Ulricehamn

Vid nybyggnad av förskola i Hester i Ulricehman
åt Ulricehamns kommun utför vi ventilationsarbeten.
Vår beställare är Moelven ByggModul.
Arbetet beräknas vara klart sommaren 2020.