Fagerslättsskolan

När Jönköpings kommun bygger en ny skola på Fagerslätt
i Huskvarna kommer vi utföra ventilationsarbeten.
Vår beställare är Asplunds Bygg.
Arbetena börjar under våren 2020 och beräknas vara
klara under 2021.