Cederhusen Haninge

Vi utför ventilationsinstallationer vid nybyggnad av 2 hus
med ett 30-tal lägenheter i Haninge.
Vår beställare är Moelven ByggModul.
Arbetena beräknas vara klara under våren 2019.