Filter

Vi säljer filter till alla på marknaden förekommande ventilationsaggregat.
Vi lagerför filter till Östberg HERU villasortiment och Systemair VTR 300,
VTR500, VSR300 och VSR500.