Filter

Vi säljer filter till alla på marknaden förekommande ventilationsaggregat.
Vi lagerför filter till Östberg HERU villasortiment och Systemair VTR 300
och VTR500.