Bullerbyn

Vi kommer utföra ventilationsinstallationer när
Nässjö Kommun bygger förskola Bullerbyn.
Vår beställare är ByggCompaniet.
Arbetena beräknas vara klara under 2020.