Bubs Godis

Vi kommer att utföra ventilationsinstallationer vid tillbyggnad av personalutrymmen samt aggregatbyte åt Bubs Godis.
Arbetena beräknas vara färdiga under hösten 2013.