Brooklyn Burger

Vi utför ventilationsarbeten i Brooklyn Burgers nya lokaler
i Rosenhuset i Huskvarna.
Vår beställare är Bohag Bygg.
Arbetet beräknas vara klart till hösten 2019.