Bostadsprojekten i Stockholmsområdet fortsätter

Riksbyggen uppför tre hus i Vallentuna och tre hus i Järfälla i bostadsrättsform.
Totalt är det 148 lägenheter som ska vara färdigställda i januari resp. april 2017.
Vår beställare är Moelven ByggModul AB.