Bjurhovda Västerås

Vi utför ventilationsarbeten vid nybyggnad av
ca 150 st lägenheter i Västerås.
Beställare är Moelven ByggModul.
Arbetena beräknas vara klara under hösten 2022.