Björnen 10 Ronneby

Vid utför ventilationsarbeten vid nybyggnad av
60 st lägenheter i Ronneby.
Beställare är BoModul i Bodafors.
Arbetena beräknas vara klara under våren 2022.