Almenäs Nässjö

Vi utför ventilationsinstallationer vid nybyggnad av butik på ca 2000 m2 åt Harald Nyborg.
Beställare är SML i Nässjö.
Arbetena beräknas vara färdiga till hösten.